Lejebetingelser


1. Lejeaftalen
Lejemålet løber fra lørdag kl. 15.00 til efterfølgende lørdag kl. 10.00.
Mulighed for leje i weekender udenfor højsæsonen. Kontakt os for pris.

2. Betalingsbetingelser
1. rate: 25% af totallejen skal indbetales senest 7 dage efter modtagelse af lejebevis.

2. rate: Restbeløbet skal indbetales senest 30 dage inden ankomstdato.

Hvis bestillingen indgår senere end 6 uger før ankomstdato, forfalder hele beløbet straks.

3. El- og vandforbrug
Elforbruget afregnes ved afrejse med DKK 2.25 pr. KwH. Aflæsningeforetages af lejer.
Vandforbruget afregnes ved afrejse med DKK 45.- pr. m3. Aflæsning foretages af lejer.
Al forbrug afregnes ved afrejse.

4. Afbestilling
A. Mere end 30 dage til lejemålets begyndelse: Der beregnes 25% af totallejen.

B. Mindre end 30 dage til lejemålets begyndelse: Der beregnes 100% af totallejen.

5. Feriehuset
Feriehuset må kun bebos af 8 personer som angivet i beskrivelsen. Opstilling af telte og campingvogne er ikke tilladt.

Lejer er erstatningspligtig for bortkommet løsøre og for skader forvoldt i lejeperioden. Sådanne skader skal anmeldes/erstattes inden afrejse.

6. Rengøring
Rengøring ved fraflytning påhviler lejer. Feriehus og inventar skal afleveres i samme stand som ved overtagelsen. Eventuel nødvendig rengøring vil kunne foretages for lejers regning.

Dog kan slutrengøring bestilles til en pris af DKK 750.-. Hvis slutrengøring ønskes, skal dette meddeles ved booking af huset. 

7. Reklamation
Skader eller mangler på feriehuset anmeldes til ejer.
Tlf.: +45 30 68 30 20 - +45 62 20 22 22  

Der tages forbehold for trykfejl.